Kết quả tìm kiếm: “geforce”

Game | đồ họa
27%
16.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 1135G7
 • M2.SSD
 • 3200MHz
 • NVIDIA GeForce MX330
 • 1,98 Kg
Game | đồ họa
24%
20.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
20%
20.390.000 
 • 16.1 inch
 • R5 6600H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6
 • 2.4 Kg
Game | đồ họa
20%
18.890.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12450H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2 Kg
lenovo slim 7
Đồ họa | thiết kế
25%
33.590.000 
 • 14.5 inch
 • R7 6800HS
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB 6400MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 1,45 Kg
Game | đồ họa
33%
18.890.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
17%
21.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVidia Geforce RTX 4050 6GB GDDR6
 • 1.9 Kg
Game | đồ họa
27%
17.890.000 
 • 15.6 inch
 • R7 4800H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,1 Kg
Game | đồ họa
27%
19.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,8 Kg
Game | đồ họa
23%
22.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,5 Kg
Game | đồ họa
19%
16.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 7535HS
 • M2.SSD 512GB
 • DDR5 4800MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 2050
 • 2.29 Kg
Dell XPS 15 9520
Thiết kế thời thượng | đồ họa
9%
77.890.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i9 12900HK
 • M2.SSD 2TB
 • 64GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,96 Kg
Game | đồ họa
19%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
18%
25.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050Ti
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
22%
16.790.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • 3200MHz DDR4
 • NVIDIA Geforce GTX 1650
 • 2,2 Kg
Đồ họa | thiết kế
25%
24.590.000 
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 1165G7
 • M2.SSD 512GB + HDD 1TB
 • 16GB DDR4
 • NVIDIA GeForce MX450
 • 1,99 Kg
Game | đồ họa
19%
31.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 13620H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 5200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 8GB
 • 2.2 Kg
Game | đồ họa
27%
18.890.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,9 Kg
Game | đồ họa
18%
35.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
22%
27.590.000 
 • 15.6 inch
 • i5 13420H
 • 512GB SSD M.2 2242
 • 8GB DDR5 5200MHz 
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6
 • 2.4 Kg
xps 9510 us
Thiết kế thời thượng | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,81 Kg
Game | đồ họa
14%
32.590.000 
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,35 Kg
Game | đồ họa
17%
31.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 7735H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
 • 2,4 Kg
Game | đồ họa
16%
15.690.000 
 • 15.6 inch
 • i5 10300H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 2933MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 1650
 • 2,3 Kg
Dell XPS 15 9520 v
Thiết kế thời thượng | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,84 Kg
Dell XPS 15 9520
Thiết kế thời thượng | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch
 • i7 12700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,84 Kg
Thiết kế thời thượng | đồ họa
Liên hệ
 • 15.6 inch Cảm ứng
 • i7 11800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 1,81 Kg
Dell XPS 15 9520 v
Thiết kế thời thượng | đồ họa
12%
69.390.000 
 • 15.6 inch
 • i9 12900HK
 • M2.SSD 1TB
 • 32GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti
 • 1,84 Kg
Game | đồ họa
15%
20.790.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
23%
24.190.000 
 • 15.6 inch
 • i7 11800H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR4 2933MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,3 Kg
Đồ họa
25%
52.390.000 
 • 15.6 inch
 • i7 13700H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB
 • 1.86 Kg
Game | đồ họa
24%
38.590.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
 • 2,3 Kg
Game | đồ họa
19%
21.790.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 512GB
 • 8GB 4800MHz DDR5
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
24%
22.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SATA 512GB
 • DDR4 2933MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,65 Kg
Game | đồ họa
20%
26.790.000 
 • 15.6 inch
 • R7 6800HS
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
12%
23.790.000 
 • 15.6 inch
 • R5 6600HS
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB
 • NVIDIA Geforce RTX 3050
 • 1,92 Kg
Game | đồ họa
27%
17.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 11400H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce GTX 3050
 • 2,2 Kg
Game | đồ họa
20%
36.590.000 
 • 16 inch
 • R7 6800H
 • M2.SSD 1TB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • 2,49 Kg
Game | đồ họa
13%
23.390.000 
 • 15.6 inch
 • i5 12500H
 • M2.SSD 512GB
 • 16GB DDR5 4800MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,67 Kg
Game | đồ họa
13%
22.590.000 
 • 15.6 inch
 • R5 5600H
 • M2.SSD 512GB
 • DDR4 3200MHz
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • 2,25 Kg
Gọi tư vấn
Chat