Bút cảm ứng Dell Active Pen PN350M


Ngừng kinh doanh

Bộ sản phẩm gồm:
Bảo hành: 1 tháng

Thông số kỹ thuật

 • Inspiron 5400 2-in-1*
 • Inspiron 5406 2-in-1*
 • Inspiron 14 5410 2-in-1
 • Inspiron 7300 2-in-1 (Silver)
 • Inspiron 7600 2-in-1 Silver)
 • Inspiron 7306 2-in-1 (Silver)
 • Inspiron 7405 2-in-1
 • Inspiron 7500 2-in-1 (Silver)
 • Inspiron 7506 2-in-1 (Silver)
 • Inspiron 7415 2-in-1
 • Latitude 3190 2-in-1
 • Latidue 3120 2-in-1
 • Latitude Rugged 7220 Tablet**
 • Inspiron 5485 2-in-1
 • Inspiron 5482 2-in-1
 • Inspiron 5490 2-in-1
 • Inspiron 5491 2-in-1
 • Inspiron 7390 2-in-1
 • Inspiron 7391 2-in-1
 • Inspiron 7590 2-in-1
 • Inspiron 7591 2-in-1
 • Inspiron 7586 2-in-1
 • Inspiron 7579 2-in-1
 • Inspiron 7386 2-in-1
 • Inspiron 5485 2-in-1
 • Latitude 3390 2-in-1

0

Bút cảm ứng Dell Active Pen PN350M

bút cảm ứng dell pn557

Hết hàng

Gọi tư vấn
Chat